Уважаеми колеги,
сайтът е затворен за регистрации. Благодарим ви за участието!

За по-нататъшна информация се обърнете към страницата на Студентски Съвет:
http://www.tu-varna.bg/tu-varnastud